Bordeaux vs Angers

Bordeaux vs Briançon

Bordeaux vs Amiens

Bordeaux vs Nice

Bordeaux vs Rouen

Bordeaux vs Mulhouse

Bordeaux vs Chamonix

Boxers de Bordeaux U20 vs Ours de Villars de Lans

Bordeaux vs Gap

Bordeaux vs Anglet